Zwemvereniging De Leidse Reddingsbrigade

Secretariaat:    Postbus 599, 2300 AN Leiden.

Activiteiten:    – Watergewenning / zwemles van 4½ jaar

Opleiding voor brevetten: Junior redder 1 t/m 4

Zwemmend redder 1 t/m 4 en life saver 1 t/m 3
met aantekening Eerste Hulp aan Drenkelingen

Wedstrijden: Eerste Hulp aan Drenkelingen en Zwemmend Redden

Vanaf live saver 1 deelnemen aan Bewakingsopdrachten

Mogelijkheden tot het volgen van de cursus voor zweminstructeur

Zwemmen       Vrijdagavond in de Zijl van 17.30 – 20.15 uur

Vrijdagavond in het 5 Meibad van 17.45 – 20.15 uur

Inlichtingen    E-mail: www.lrb.nu

Voor het 5 Meibad

R. v.d. Vegte, tel 071-5318499 (na 18.00 uur)

Voor het zwembad de Zijl

Mevr. A van Dam, tel 071-5321662 (na 18.00 uur)

Zwem- en polovereniging De Zijl Zwemsport

Hoofd bestuur            Voorzitter:  ?

Bestuur@dezijlzwemsport.nl

Zwemlessen                De Zijl: Debbie Koren-Sloos

zwemlesdezijl@dezijlzwemsport.nl

Coördinator de Zijl: Aad Stouten

Coördinator-elem-dezijlzwemsport@kpnmail.nl

Poelmeer: Patrick Kraan

Vivax.leszwemmen@kpnmail.nl

Wedstrijdzwemmen   Voorzitter: Jan Brak

zwemmen@dezijlzwemsport.nl

Waterpolo:                  Contact: Jacob Spijker / Erna van Belkum-Maasdijk

waterpolo@dezijlzwemsport.nl

Triathlon                     Voorzitter: Jeroen Robbers

traithlon@dezijlzwemsport.nl

Zwemvereniging De Leidse Watervrienden

Secretariaat:                Mevr. Ingrid van den Berg

Clara Visserplaats 21, 2331 BN Leiden

Telf. 071-5318446

Activiteiten:               – Zwemles voor kinderen vanaf ca. 5 jaar

– Voortgezet zwemonderwijs voor zwemvaardigheidsdiploma’s

– Zwemles voor volwassenen / trimmen

– Trimzwemmen voor volwassenen

De Zwemavonden      Maandag in het zwembad de Zijl

Donderdag in het 5 Meibad

Inlichtingen:               Schriftelijk het secretariaat

Voor het zwembad de Zijl

Mevr. Karin v Veen, Beatrixlaan 17, 2361 CE Warmond,

Telf.: 071-3012255

Voor het 5 Meibad:

Mevr. Riet Roelandse, Stuwstraat 6, 2332 XM Leiden
Telf.: 071-5767450

www.Leidsewatervrienden.nl

Zwem- en polovereniging LZ 1886

Secretariaat:                Bram Zekveld

Loethe 4, 2381 BK Zoeterwoude

Telf 071-5809369, bestuur@lz1886.nl

Activiteiten                – Wedstrijdzwemmen

– Waterpolo

– A B C zwemmen zwemles vanaf 4 jaar

– Alle zwemvaardigehidsdiploma’s

In de zwembaden:

De Zijl – Leiden

Vijf Meibad – Leiden

’t Wedde – Voorschoten

Mevr. E. Doove-Stouten

Telf 071-5211338

Eerste Leidsche EHBO Brigade

Activiteiten                Opleiding voor eenheidsdiploma Eerste Hulp (inc. AED)

Herhaling / vervolgopleiding

EHBO dienstverlening bij sport en andere evenementen

(inlichtingen: dienstverlening@ehboleiden.nl

De Cursussen worden gegeven in Buurtcentrum Vogelvlucht, Boshuizerlaan 5,

2321 SG Leiden (Zuid West)

Inlichtingen secretariaat:

Mevr. E.A. van Koetsveld van Ankeren, Dalkruidzoom 13, 2353 RW Leiderdorp

Email: secretaris@ehboleiden.nl of info@ehboleiden.nl