Tijdelijk Voorzitter & secretaris

Karel Caron

Algemene bestuursleden:

Elly Doove
Reinier v.d. Vegte
Toon Keijzer
Erik de Hartog

Penningmeester:

Peter Weeda