Tijdelijk Voorzitter & secretaris

Karel Caron

Algemene bestuursleden:

Elly Doove
Reinier v.d. Vegte
Henri de Boer
Erik de Hartog

Penningmeester:

Peter Weeda