Algemene Voorwaarden

Organisatie
De Leidse Zwemvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Sport in Beeld.
STICHTING SPORT IN BEELD
P/A DE KEMPENAERSTRAAT 48
2341 GN OEGSTGEEST
BANK NL86 INGB0006 7485 08
KVK 54829003
BTW 8514.56.005

Zij organiseren de Leidse zwemvierdaagse vanaf 2021.

Rustig of snelzwemmen?
Het is een fun-zwemevenement (zonder wedstrijdelement). Dus het leukste is om rustig te zwemmen.

Lengte en duur
Deelnemers zwemmen per dag 10 baantjes en dat is 500 meter in totaal. Aan het einde van de week is er dan 2 kilometer gezwommen. De start vindt iedere avond plaats om 19:00 uur. Er kan gestart worden tot 20.15 en voor 20:45 uur moeten de deelnemers de finish hebben aangetikt.

Datum en tijden
Datum en tijden worden gepubliceerd op deze website.

Veiligheid en verantwoordelijkheid
De Leidse Zwemvierdaagse wordt gehouden in het openluchtzwembad De Vliet aan de Voorschotenseweg 6 te Leiden. Er zijn voldoende toezichthouders inclusief professionele badmeester. Iedere deelnemer wordt verzocht de instructies van de organisatie en/of toezichthouders te volgen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Wees attent, dring niet voor, zwem langs elkaar en val niemand lastig.

Aansprakelijkheid
De organisatie spant zich in om Leidse Zwemvierdaagse zo veilig mogelijk te maken. Er zijn voldoende toezichthouders en er is een EHBO-post. Toch is deelname op eigen risico. Voor letsel of schade die tijdens of rondom de Leidse Zwemvierdaagse is opgelopen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De Stichting Sport in Beeld is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Leidse Zwemvierdaagse verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit zwemvenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

Inschrijftermijn
De voorinschrijving is 2 maanden voor de start van het evenement online geopend via deze website en sluit de vrijdag voor aanvang van het evenement. De data zullen t.z.t. via onze website en onze Social Media kanalen bekend worden gemaakt. Inschrijvingen op de maandag en dinsdag van het evenement zelf is ook mogelijk, de kosten zijn dan hoger. Bij online inschrijving geldt dat de registratie als deelnemer pas voltooid is wanneer de inschrijfkosten op onze rekening zijn bijgeschreven. Daarna ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijfnummer.

Deelname
Deelname staat open voor iedereen met een zwemdiploma A of hoger, en een geldig deelnamebewijs.

Wat krijg je voor je bijdrage:
• Deelnemerskaart
• 5 dagen toegang tot het zwembad tijdens de zwemuren van de Leidse Zwemvierdaagse
• Aan het eind ontvang je een herinneringsmedaille

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij vandalisme, wangedrag of misdragen van een deelnemer) heeft de organisatie het recht om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement.

Stempelkaart
Per deelnameticket heb je recht op één stempelkaart.

Indien een deelnemer zijn stempelkaart niet meer in zijn bezit heeft, kan een vervangende stempelkaart worden aangeschaft voor €2,00 (twee euro).

Verhindering en afgelasting
Bij uitzonderlijke omstandigheden, waaronder zeer slecht weer, zal de organisatie mogelijk gedwongen zijn om de Leidse Zwemvierdaagse af te gelasten, in te korten of eerder te beëindigen. Na inschrijving of afgelasting kan niet het hele bedrag worden teruggegeven. Ook niet bij ziekte of een andere serieuze reden van verhindering. Per ticket houdt de organisatie 3,50 euro in.

Persoonsgegevens
Gegevens van ingeschreven wandelaars worden uitsluitend gebruikt voor mededelingen, die verband houden met de evenementen van Stichting Sport in Beeld. Op de sites van Leidse Zwemvierdaagse worden geen persoonsgegevens bewaard. Zie hier meer info over de privacy verklaring.

Privacy, foto’s en film
Door deelname aan de Leidse Zwemvierdaagse ga je ermee akkoord dat de organisatie foto’s en film maakt welke worden gebruikt voor communicatie over de Leidse Zwemvierdaagse. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van onherkenbare beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Stichting Sport in Beeld en de Leidse Zwemvierdaagse zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Voor herkenbaar vastleggen en gebruik van enig beeldmateriaal wordt vooraf expliciet toestemming gevraagd door de organisatie.

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Sport In Beeld. 

Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden. 

Muziek
Het is niet toegestaan om eigen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.   

Afval
Wij verzoeken u afval weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u een afvalbak tegenkomt. Houd Zwembad De Vliet schoon!
Voor de laatste updates volg ons op onze Socials!

   
 
Sponsors & Partners
Logo’s sponsors19
Logo’s sponsors17
Logo’s sponsors15
Logo’s sponsors2
Logo’s sponsors13
Logo’s sponsors12
Logo’s sponsors7
Logo’s sponsors8
Logo’s sponsors5
Logo’s sponsors6
Logo’s sponsors4
Logo’s sponsors10
Logo’s sponsors
Logo’s sponsors11
Logo’s sponsors16
Logo’s sponsors18
Logo’s sponsors3
Logo’s sponsors9
Logo’s sponsors14
 
 
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Inschrijven